Σήμερα το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προέρχεται από τις εξαγωγές.

Τα προϊόντα της επιχείρησης διανέμονται σε όλο σχεδόν τον κόσμο, μέσω δικτύου αντιπροσώπων, αλλά και μεμονωμένων πελατών, καθώς η επιχείρηση διαθέτει εξαγωγική εμπειρία 30 και πλέον ετών, πιστοποιημένο προσωπικό στο τμήμα εξαγωγών, έτοιμο να παρέχει τις γνώσεις του, πληροφορίες και εναλλακτικές λύσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται εμπορικά σε χώρες της Ε.Ε. όπως Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία, Αγγλία, Γαλλία, Κύπρος, Ολλανδία, Βέλγιο, Τσεχία, αλλά και σε τρίτες χώρες όπως Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σαουδική Αραβία, και Κουβέιτ.

 
Εταιρία
Εγκαταστάσεις
Παραγωγή
Ποιότητα
Προϊόντα
Εξαγωγές
Εκθέσεις
Νέα - Δραστηριότητες
Επικοινωνία