Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το 1977 από τους Ιορδάνη & Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο με τη νομική μορφή της Ομόρρυθμου Γεωργικής Εταιρείας. Αντικείμενο της εταιρείας ήταν η επεξεργασία και η εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Το 1991 ο Ιορδάνης Τσαγκαρόπουλος αποχώρησε από την Ομόρρυθμη και συνέχισε τις δραστηριότητές του με την Ατομική Επιχείρηση την οποία και κράτησε σε λειτουργία για ένα χρόνο.

Στην συνέχεια το 1992 συστήνει με τον Ιωάννη Τσαγκαρόπουλο ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία
"Ι. & Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." και με το ίδιο αντικείμενο δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία ''ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'', προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας το 2000. Έδρα της νεοσύστατης εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Καλλιθέας, του Ν. Θεσσαλονίκης.