Η εταιρία, χαρακτηρίζεται από σύγχρονη οργανωτική δομή και διοικητική φιλοσοφία. Συγκεκριμένα, τα κύρια οργανωτικά στοιχεία που την χαρακτηρίζουν είναι:

Η Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα. Τα στελέχη της, με άρτια γνώση της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς, έχουν άριστη γνώση του κλάδου. Η εξειδικευμένη γνώση και η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της επιχειρήσεις σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας, διαχείρισης και προώθησης των εμπορευμάτων, διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής πολιτικής εγγυώνται τόσο την άριστη ποιότητα των προϊόντων όσο και της άριστη εξυπηρέτησης των πελατών της.